| Przedstawienie "Sekret" | Prace filmowe | Prace w PhotoShop'ie | Zdjęcia archiwalne | Zakochani bez pamięci | Cmentarz na Podłaszczu |
"Ekonomik" podpisał umowę patronacką z Uniwersytetem Łódzkim.Dla uczniów ZSZ w zawodzie drukarz i introligator zapewniamy praktyki w firmie "Intrograf" w Łasku.

W trakcie roku szkolnego naszą stronę internetową odwiedza 200-300 osób dziennie, w porywach do 500.

ANKIETA:

Nasza strona jest:

Wpisz kod:

Tak głosowaliście:
super: 532
OK: 43
obleci: 10
do bani: 52


stat4u


Start
Stypendium senatora Andrzeja Owczarka PDF Drukuj Email


11 września 2014 r. w "Ekonomiku" na uroczystym apelu odbyło się wręczenie Ewelinie Owczarek - tegorocznej absolwentce Technikum Ekonomicznego - stypendium Senatora RP p. Andrzeja Owczarka. Ewelina uzyskała najwyższą średnią nauczania w szkole, tj. 5,11 i od października rozpoczyna studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Łodzi.
Gratulujemy i życzymy powodzenia.

>>>Galeria zdjęć
 
Projekt stypendialny PDF Drukuj Email
Konferencja podsumowująca projekt stypendialny „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”

Dyplom dla Pani dyrektor Haliny Zawadzkiej-Dałek od Pana Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia

12 września 2014 roku w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt stypendialny – „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”. Organizatorem konferencji był Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień. Naszą szkołę w spotkaniu reprezentowała p. Marzanna Kozieł oraz stypendystka, uczennica kl. IV TE – Aleksandra Moszyńska.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską i umożliwiał wyrównywanie szans i przełamywanie barier materialnych w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał 1950 stypendiów na łączną kwotę 10,8 mln zł. Nagrodzono nimi około 1 500 osób. Warto przypomnieć, że w tej grupie osób znaleźli się również uczniowie naszej szkoły – w 2014 r. stypendium otrzymało 4 uczniów).
Podczas konferencji wybrani stypendyści prezentowali swoje osiągnięcia z okresu realizacji projektu, wskazywali jaką wagę miał dla nich projekt ze względu na własną ścieżkę edukacyjnego rozwoju. W trakcie konferencji odbyła się również debata poświęcona roli stypendiów naukowych dla rozwoju edukacyjnego młodzieży. W konferencji, jak również w debacie brali udział przedstawiciele: urzędu marszałkowskiego, kuratorium oświaty, uczelni wyższych, dyrekcji szkół, stypendystów. Przemówienie wygłosił marszałek województwa. Pani Dyrektor Halina Zawadzka-Dałek za wieloletnią współpracę w ramach projektu otrzymała od Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia list gratulacyjny. Z ramienia szkoły opiekunami stypendystów były p. Marzanna Kozieł oraz p. Bożena Witkowska.

Więcej informacji na stronie: http://www.bioekomonia.lodzkie.pl/aktualnosci/rss/marsza%C5%82ek-%E2%80%93-uzdolnionej-m%C5%82odzie%C5%BCy

>>>Zdjęcia: Młodzież Szczególnie Uzdolniona
 
1 - 17 września 1939 r. PDF Drukuj Email

Zdjęcie ze strony http://fotoforum.gazeta.pl/
Linia Curzona w przybliżeniu pokrywająca się z linią Ribbentrop-Mołotow.

W 1939 r. Polska przez niewłaściwe sojusze i nieudolną politykę dała się wypchnąć "na ochotnika" na wojnę z Niemcami. Mieliśmy formalne pakty o nieagresji z Niemcami i z Rosją. Mieliśmy formalne sojusze z Francją i Anglią. Jak się okazuje tego typu dokumenty podpisane przez silniejszych ze słabszym, to tylko dyplomatyczne paplanie.
Niemcy i Rosja zbrojnie napadły na Polskę. Sojusznicy zawiedli. Anglia zobowiązała się nie zaciągać wobec innych krajów takich zobowiązań, które mogłyby naruszyć suwerenność i integralność terytorialną Polski. Wielokrotnie złamała to postanowienie.
Najgorsza sytuacja z możliwych, Niemcy dogadani z Rosją, Anglia i Francja symulujące przyjaźń. Polscy przywódcy zapomnieli, że w wojnie nigdy nie chodzi o ideały, ale o interesy. W stosunkach międzynarodowych decyduje nie sprawiedliwość, czy prawda, czy układ, ale siła militarna, gospodarcza i polityczna, a wiara w szczerość polityki jest naiwnością.
Stanisław Mackiewicz (Cat) w książce "Lata nadziei" tak opisuje te kwestie:
"Mikołajczyk wciąż jeszcze nie rozumie .... że Anglja dawno Rosji Polskę odstąpiła, że jeśli Anglja hodowała u siebie podczas wojny rząd polski, to tylko jako cielaka przeznaczonego na sprzedaż, że on Mikołajczyk ... jest teraz cielakiem związanym za kopyta i przywiezionym tu do Moskwy na sprzedaż i na rzeź, że może jeszcze porykiwać, ale już nie może się wtrącać do targu o swoją skórę i mięso, bo to do niego nie należy.
...Churchill był także wtedy w Moskwie i zażądał od Mikołajczyka w sposób brutalny, z uderzeniem pięścią w stół, zgody na podpisanie rozbioru Polski. Churchill miał już nas dość, zwłaszcza, że Warszawa już nie istniała i Armia Krajowa była prawie wykończona. Sprawa Polska dla Anglji była teraz natrętną dawną kochanką z którą raz się zgrzeszyło, a która wciąż się narzuca i psuje harmonję w domu.
Kiedy Mikołajczyk wspomniał o wojsku polskiem, Churchill mu odpowiedział - Możesz je Pan sobie zabrać ... Roosevelt chętnie godzi się na linię Curzona ... Polski na konferencji w Teheranie nikt nie broni, Polska odgrywa tam rolę opłatka zgody między trzema wielkiemi mocarstwami."
Stanisław Mackiewicz dodaje też: "Polska dla Niemiec, dla Rosji będzie zawsze i stale jakimś problemem, natomiast w Ameryce, Anglji, a nawet we Francji, Polska budzić może najwyżej zainteresowanie przejściowe, doraźne. Realna polityka polska to działanie w stosunku do Moskwy, lub do Berlina, a nie w stosunku do San Francisko, czy jakiegoś miasta na księżycu."
 
Ekonomik największy PDF Drukuj Email
W tegorocznym naborze do klas pierwszych Ekonomika zapisała się rekordowa liczba 136 uczniów. Utworzono 5 klas pierwszych.
Obecnie do szkoły uczęszcza ogółem 373 uczniów i tym samym Ekonomik stał się największą szkołą w powiecie łaskim.

W ostatnich latach nabór kształtował się następująco:
- rok 2012/2013 - 3 klasy pierwsze
- rok 2013/2014 - 4 klasy pierwsze
- rok 2014/2015 - 5 klas pierwszych
 
Czym jest chamstwo... PDF Drukuj Email

Istotą grzeczności w każdej kulturze jest empatia, czyli umiejętność wczucia się w położenie drugiego człowieka. Wszystko to co nazywamy kulturą, służy unikaniu wzajemnego ranienia się.
Powiedz, co masz powiedzieć, zrób co masz zrobić, realizuj swoje cele ale w taki sposób, żeby nie zadawać innemu człowiekowi bólu. Nie ranić i nie krzywdzić go. Nie sprawiać mu przykrości, nie urazić go. Więcej!!! Nie postawić go w niezręcznej sytuacji.
Cham tego nie rozumie, nie potrafi tego pojąć. Bo istotą chamstwa jest właśnie brak empatii, czyli brak umiejętności wyczucia sytuacji w jakiej znalazł się drugi człowiek. Chamstwo to brak zahamowań w zadawaniu ludziom bólu.
Chamstwo to brutalność psychiczna, to gotowość pomiatania i pogardzania innym człowiekiem, obdzierania go z godności, zawstydzania go.
Cham uznaje brutalność psychiczną za środek do zdobywania celu, walki o swoją pozycję. Pokażę ci jaki jestem wielki, a ty mały. Pokażę ci jak wiele znaczę, a jak ty bardzo jesteś bez znaczenia. A ty jesteś taki... a to twoja wina... a gdyby nie ty to by było inaczej... co ty narobiłeś... ale palnął głupotę... Tak cham sonduje teren, tak szuka swojej ofiary. Niby tylko jakieś słowa, jakieś uwagi, niby tylko jakieś żarty, niby tylko takie sobie "jaja", ale wszystko podszyte chęcią poniżenia innego człowieka i zdobycia uznania u innych.

Chamstwu często towarzyszy wyśmiewanie, rechot i zadowolenie z siebie. Ci bez charakteru lub tchórze przyłączają się do rechotu. Pokazują chamowi, że mogą się przydać... i żeby nad nimi miał litość, bo go podziwiają, a może nawet też chcą być chamami. Cham potrzebuje wsparcia i uznania innych. Chce błyszczeć, rzuca "celne" dowcipy, pojedyncze słowa w celu zranienia kogoś, a od innych żąda podziwu i uznania dla swojej "błyskotliwości" i "odwagi", uznania potwierdzonego rechotem. Potrzebuje oklasków. Bez nich nie może funkcjonować. Bez klakierów trudniej mu być chamem.

Cham nie tyle odrzuca litość i współczucie, ale raczej ich w ogóle nie doświadcza, nie odczuwa.
Bądź człowiekiem. Bądź piękny i wielki. Bądź szlachetnym rycerzem. Bądź odważny wobec silniejszych, a przyjacielski, usłużny i opiekuńczy wobec słabszych. Bądź wzorem dla innych uczniów Ekonomika. Postępuj tak aby inny człowiek, kimkolwiek by nie był, mógł w twojej obecności czuć się swobodnym, żeby nie musiał kontrolować się, czy bać się ciebie, ale żeby mógł cię lubić i być twoim przyjacielem.
Chamstwo to dzielenie ludzi na takich, wobec których trzeba zachowywać się przyzwoicie i takich, wobec których przyzwoite zachowanie uchodzi za oznakę słabości. Chamstwo to tworzenie grupek "lepszego towarzystwa", do których nie dopuszcza się tych "innych". Chamstwo to wyniosła mowa i unikanie tych, którzy nie zostali uznani za równych, za godnych.

Tak więc chamstwo to nie mlaskanie, to nie dłubanie w nosie, dzwonienie łyżeczką, czy nieumiejętność posługiwania się nożem i widelcem. Bo chamstwo nie jest na zewnątrz, ale w środku człowieka. W jego umyśle i sercu. Chamstwo to nie brudne paznokcie, niemodne buty, czy kolczyk w nosie ale chamstwo to brutalność psychiczna i bezwzględność wobec słabszych, a jednocześnie podlizywanie się i wysługiwanie się silniejszym. Wysługiwanie się i lizusostwo odarte z godności.
Nie bądź chamem.

g.z.
 
Powitanie PDF Drukuj Email
 
Rozpoczęcie roku szkolnego PDF Drukuj Email

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie w dniu 1 września o godzinie 9.00.
Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców.

 
Anonimowi Alkoholicy PDF Drukuj Email

W tym roku mija 40 rocznica powstania wspólnoty Anonimowych Alkoholików
Wybitnie utalentowany makler giełdowy Bill Wilson, zapewne posiadałby ogromny majątek, gdyby nie fakt, że był alkoholikiem. Składane przyrzeczenia, omawianie tematu, wizyty u lekarza, medykamenty, nie przynosiły skutku. Pewnego dnia po burzliwym zebraniu rady nadzorczej wrócił do hotelu i wiedział, co stanie się dalej. Hotelowy barek, znane kształty butelek, kuszący połysk płynów.
I wtedy zrobił coś co przyniosło ozdrowienie i trzeźwość milionom alkoholików. Zadzwonił do pastora pobliskiego kościoła, powiedział, że jest alkoholikiem i poprosił o podanie numerów telefonów osób, które mają taki sam problem. Wyjaśnił, że chce się spotkać z jedną z takich osób, porozmawiać i w ten sposób pomóc jej i sobie. Jego rozmówcą został alkoholik, znany chirurg dr. Robert Bob Smith. Ich rozmowa polegała na opowiedzeniu historii własnego życia. W 1935 r. Bill Wilson wypił swojego ostatniego drinka. Obaj panowie ułożyli i rozpropagowali plan 12 kroków, który miliony ludzi doprowadził do trzeźwości. Kluby AA są samowystarczalne, nie korzystają z pomocy państwa, ani z pomocy innych organizacji. Gdy w początkach działalności założyciele AA zgłosili się do J. Rockefellera, ten uważnie ich wysłuchał i powiedział, że idea jest tak piękna, że nie da im ani centa, żeby pieniądze nie zepsuły jej.

Istotą 12 kroków jest przyznanie się przed innymi alkoholikami do bezsilności wobec choroby i wiara w Boga.
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.


 
63 dni chwały - młodzież pamięta PDF Drukuj Email

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie ma prawa do przyszłości. (Józef Piłsudski)
Na murze jednej z kamienic przy ulicy Mickiewicza w Łasku pojawiło się graffiti upamiętniające Powstanie Warszawskie (mamy nadzieję, że za zgodą właściciela budynku).
Szacunek do przeszłości swojego narodu zawsze jest miarą kultury politycznej społeczeństwa.
Cieszy to, że młodzież pamięta i szanuje przeszłość swoich dziadków.
Pamiętajmy choćby inni zapomnieli! 
Wypoczynek wakacyjny - Włochy i Francja PDF Drukuj Email
W dniach 21.07.2014-11.08.2014 odbył się wyjazd do Taize połączony z wakacyjnym wypoczynkiem. W wyjeździe uczestniczyli nauczyciele i młodzież z naszej szkoły oraz z innych szkół w diecezji łódzkiej.Wyjazd obywał się według następującego planu:

1. Tygodniowy wypoczynek nad Morzem Adriatyckim w miejscowości Porto Recanati koło Ancony na polu namiotowym Camping Adriatico.

- Zwiedzanie sanktuarium w Loreto
- Zwiedzanie cmentarza żołnierzy polskich z armii generała Władysława Andersa poległych podczas wyzwalania Włoch
- Zwiedzanie kościołów w Lanciano i Manoppello
- Zwiedzanie sanktuarium w San Giovanni Rotondo z relikwiami św. ojca Pio
- Dużo wypoczynku na plaży i kąpiele w Morzu Adriatyckim
>>>Galeria zdjęć z Porto Recanati

2. Pobyt w zgromadzeniu zakonnym w miejscowości Loppiano.

- Zwiedzanie Florencji, która leży w Toskanii, i która była kolebką renesansu. Pośród wielu zabytków Florencji widzieliśmy:
Most Złotników wybudowany w XIV w., na którym mieszczą się zakłady rzemieślnicze i sklepy jubilerskie.
Bazylika Mniejsza (Basilica di Santa Croce z XV w.), w której pochowano wielu wybitnych twórców i artystów, takich jak: Michał Anioł, Galileusz, Niccola Machiavelli oraz Dante Alighieri.
Katedra Santa Maria del Fiore z wielką kopułą, największą ceglaną na świecie. Powstawała ona od 1296 do 1436 roku. Nasz pobyt we Florencji zakończył się spacerem uliczkami Starego Miasta.

- Zwiedzanie Rzymu. Nasza wędrówka po Wiecznym Mieście zaczęła się od nawiedzenia Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Pod bazyliką mieścić ma się grób Świętego Piotra. Wewnątrz kościoła znajdują się dzieła tej miary, co Pieta Michała Anioła. Znajdują się tam również doczesne szczątki wielu papieży w tym kanonizowanych w roku bieżącym Jana XXIII i Jana Pawła II.
Następnie idąc wzdłuż Tybru minęliśmy Zamek Anioła i dotarliśmy do Panteonu, najstarszej zachowanej świątyni pogańskiej, która obecnie pełni funkcje kościoła. Kolejnym etapem zwiedzania była słynna Fontanna di Trevi, arcydzieło sztuki okresu baroku. Następnym punktem naszej trasy był rynek rzymski Forum Romanum, który był centrum politycznym i towarzyskim starożytnego Rzymu. Nasz pobyt w Rzymie zakończył się u stóp starożytnego Koloseum, amfiteatru wybudowanego w I w. przez cesarza Wespazjana.

- Zwiedzanie Loppiano. Gościła nas międzynarodowa wspólnota chrześcijan założona w 1943 r. przez Chiarę Lubich. Członkowie wspólnoty przyjeżdżają do Loppiano z różnych zakątków świata i przebywają tam około 1 roku. Przebywając we wspólnocie kształtują swoją duchowość. Członkowie wspólnoty zarabiają na swoje utrzymanie wykonując prace polowe, rzemieślnicze, artystyczne itp. Produkty wspólnoty cieszą się duża popularnością we Włoszech.

- Zwiedzanie Pizy. Kompleks obiektów historycznych stanowi katedra, baptysterium i Torre Pendente (Krzywa Wieża). Wieża jest dzwonnicą katedralną, która już w chwili budowy zaczęła się przechylać, lecz prace budowlane nie zostały przerwane. Wieża do chwili obecnej odchyliła się już od pionu o 5 metrów. Według badań jest to około 1 milimetr rocznie.>>>Galeria zdjęć z pobytu w Loppiano, zwiedzania Rzymu i Florencji

3. Pobyt w Taize we Francji.

W 1940 roku Roger Schutz, Szwajcar dotarł do położonej w Burgundii wioski Taizé, w której kupił dom i ziemię, rozpoczynając życie w założonej przez siebie Wspólnocie.
W pierwszych latach swojego życia w Taizé, brat Roger utrzymywał się z uprawy ziemi, budował małą kapliczkę oraz pisał regułę życia Wspólnoty, której fundamenty stanowiły trzy słowa streszczające Ewangelię: radość, prostota, miłosierdzie.
Od 1969 r. do Wspólnoty należą także katolicy. W 1966 r. bracia zorganizowali pierwsze ekumeniczne spotkanie młodzieży. W latach dziewięćdziesiątych najliczniejszą grupą młodzieży byli Polacy. Do Taize można przyjechać w dowolnej porze roku. W okresie wakacji na każdym tygodniowym turnusie przebywa jednorazowo 4 000 - 5 000 osób, głównie uczniów szkół średnich i studentów z całego świata. Do Taize przybywają również dorośli i rodziny z dziećmi.>>>Galeria zdjęć z pobytu w Taize i w Clune we Francji


 
Powstanie Warszawskie PDF Drukuj Email


>>>Muzeum Powstania Warszawskiego utworzone przez Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.Bić się czy nie bić? Byli tacy młodzi jak Wy. Dziewczęta i chłopcy. Gniew, chęć odwetu, pragnienie wolności. Nie wiedzieli, że świat został już podzielony, że Warszawa została podarowana Stalinowi, że ich walka jest daremna. Przywódcy obcych państw o tym zadecydowali, dysponowali Polską jak swoją własnością. Niemcy metodycznie, z zimną krwią mordowali mieszkańców Warszawy, a kilka niemieckich bombowców dzień w dzień zrzucało bomby na miasto, czyniąc ze stolicy gruzowisko i zbiorowy cmentarz. Rosjanie stali po drugiej stronie Wisły, wystarczyło wysłać kilka myśliwców... Z jednej i z drugiej strony Wisły obcy, realizujący swoje interesy. Niemcy, Rosjanie, Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, podejmowali decyzje wobec naszego kraju i były to decyzje dla nas niekorzystne. Wiara, że inni zadbają o nasze interesy jest śmieszna i dziecinna. Obcy chętnie zapewnią nam miejsce przy zmywaku i przy łopacie.
Modne są dziś alternatywne wersje historii. Według jednej z tych wersji trzeba było dać Niemcom Gdańsk, zgodzić się na drogę do Prus. Trzeba było sprzymierzyć się z Hitlerem. Razem z Niemcami ruszyć na Rosję, a w konsekwencji wspólnie z nimi mordować "mniej wartościowe narody". Zapisać się na folksdojcza, wstąpić do wermachtu, lub SS, bo polskość to nienormalność, a patriotyzm to głupota, bo nie ma interesu wspólnego, polskiego, narodowego, jest tylko interes prywatny, osobisty.
Noe, wino i Cham. Wszyscy znamy tą historię. Po potopie Noe jako pierwszy człowiek uprawiał winorośle. Być może nic nie wiedział o działaniu drożdży. Pewnego dnia napił się sfermentowanego soku z winogron i upił się. Leżał nagi w swoim namiocie. Zobaczył go jego syn Cham. Nie przykrył ojca, ale natychmiast poszedł do swoich braci Sema i Jafeta i opowiedział im o tym co zobaczył. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, podeszli tyłem i przykryli nagiego ojca nie patrząc na niego.
Czy to dobrze, że Noe się upił? Czy Cham skłamał? Nie.
Ale jednak, kiedy Noe wytrzeźwiał przeklął Chama za to, że opowiedział o tym braciom, a nie podjął działań chroniących cześć swojego ojca.
Nie powinniśmy źle mówić o swojej rodzinie, o swoich przodkach, o przeszłości swojej ojczyzny. Nie powinniśmy czerpać satysfakcji z wytykania błędów przeszłości, bo ta przeszłość jest także nasza. To przeszłość moja i Twoja. A jeżeli tak robimy to zasługujemy na imię - Cham. Kiedyś będąc w Turcji jechałem autokarem na wycieczkę. Grupa w połowie była polska, w połowie międzynarodowa. Polska przewodniczka pozwalała sobie na bardzo krytyczne wynurzenia w stosunku do Polski. Robiła to w języku polskim, co można jeszcze zaakceptować, ale niestety z egzaltacją powtarzała to samo również w języku angielskim i widać było, że czerpie z tego satysfakcję. Nie wiem jak się nazywała, ale powinna nazywać się Cham.

>>>Muzeum Powstania Warszawskiego utworzone przez Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

g.z.
 
Testowanie e-podręczników PDF Drukuj Email
Testowanie e-podręczników w Ekonomiku we współpracy z Politechniką Łódzką.Film został nakręcony przez Politechnikę Łódzką.

 
Zakończenie roku szkolnego PDF Drukuj Email

 

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy uczniowie i nauczyciele spotkali się, by podsumować i zakończyć rok szkolny 2013/2014.
Były nagrody, świadectwa, kwiaty i podziękowania.

WSPANIAŁYCH WAKACJI !!!
>>>Galeria zdjęć


 
Niezatapialni - Laureaci z Ekonomika PDF Drukuj Email

 W ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na spot filmowy dotyczący bezpieczeństwa nad wodą pn. "Niezatapialni" najlepszymi okazali się uczniowie z drugiej klasy  Technikum Organizacji Reklamy z łaskiego "Ekonomika". Spośród 66 filmów, z największym uznaniem spotkał się film pt.: "Baw się, myśl - żyj" autorstwa grupy uczniów:

·         reżyser/scenarzysta - Marlena Kozaczka

·         operator/montaż - Artur Teodorczyk

·         główna postać - Kewin Ruciński

których do pracy zachęcała pani Katarzyna Kisielewska.

Film naszych uczniów otrzymał główną nagrodę. 13 czerwca br. w bazie legionowskiego WOPR odbyła się uroczystość wręczenia nagród przez ministra Grzegorza Karpińskiego. Uroczystość została połączona z pokazem  ratownictwa wodnego. Film będzie emitowany przez TVP. >>>Zobacz galerię zdjęć z wyjazdu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - autor zdjęć 'Kazio'.

Czytaj linki: 

https://www.msw.gov.pl/

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12108,Konkurs-Niezatapialni-rozstrzygniety.html

 
Podatki hrabiego Mortadelli PDF Drukuj Email

O dwóch takich co ukradli księżyc


W powieści Kornela Makuszyńskiego "O dwóch takich co ukradli księżyc" w mieście Psia Górka rządzi hrabia Mortadella. To tylko opowiadanie, ale rzeczywistość europejska wygląda jakby podobnie. Wszystkie podatki jakie wprowadził hrabia Mortadella są oczywiście słuszne, ale czy podatek od szóstego palca u lewej nogi jest uzasadniony?
"Hrabia Mortadella rządził w królewskim imieniu mądrze i sprawiedliwie... Nie uciskał zresztą swych poddanych i nie dręczył ich zbytnią ilością danin i opłat, bo - oprócz podatku od majątku, od ilości dzieci, od ilości przeżytych lat, od koni, krów, kóz, psów, kotów, kanarków, kur, kaczek, indyków, perliczek, gołębi i królików, od ilości spodni, od ilości wypitej wody, od snów, od kwiatów, od południowego wiatru, od miesięcznych nocy, od pogodnych dni, od chrzcin, od wesel, od pogrzebów, od trumny, od schodów, od kominów, od parasolów, od kapeluszów, od cienia, od śpiewania, od grania na trąbie, od imienin, od zezowatych oczu, od rudych włosów, od paraliżu, od sztucznych zębów, od rumieńców i od paznokci - żadnych innych podatków szczęśliwi mieszkańcy tego miasta nie płacili. Wyjątkowo płacił nadprogramowy podatek jeden tylko człowiek, który przez dziwny kaprys natury miał sześć palców u lewej nogi; długo to ukrywał, kiedy się jednak ujawniło to dziwo, musiał zapłacić karę za to ukrywanie i odtąd uiszczał daninę od zbytku. Tak szczęśliwy wiodąc żywot, mieszkańcy mieli miny wesołe i uśmiechnięte."
My też możemy się uśmiechnąć i możemy być zadowolonymi gdyż według Centrum im. Adama Smitha w Polsce od 1 stycznia do 22 czerwca pracujemy na podatki, a już od 22 czerwca do 31 grudnia pracujemy dla siebie. Czyli jest dobrze :)
A jakie podatki płacimy?
VAT od wszystkiego , PIT , CIT , ZUS, KRUS , OC , akcyza od tytoniu , akcyza od alkoholu , akcyza od paliwa , akcyza od energii elektrycznej , akcyza od gazów opałowych , akcyza od samochodów osobowych , abonament RTV (podatek od posiadania telewizora) , podatek rolny , podatek leśny , podatek od nieruchomości , podatek od gruntów , podatek od zysków kapitałowych (tzw podatek Belki) , podatek od posiadania psa , podatek od budowli , podatek od środków transportu , podatek od spadków i darowizn , podatek od czynności cywilnoprawnych , podatek od gier , opłaty skarbowe , opłata planistyczna , opłata za pozwolenie na sprzedaż alkoholu , opłata za licencję na przewóz osób , opłata za rejestrację pojazdu , opłata targowa , opłata za wydanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy , opłata paliwowa , opłata miejscowa i uzdrowiskowa (tzw. podatek klimatyczny) , opłata eksploatacyjna (płacą kopalnie za eksploatację surowców) , opłata środowiskowa (płacą firmy przemysłowe) , opłata produktowa (płaci się za używanie opakowań) , opłata adiacencka (podatek od wzrostu wartości nieruchomości) , opłaty sądowe , opłata za zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej , opłata za koncesję na prowadzenie stacji benzynowej (600 zł jednorazowa plus rocznie od 200 do 1000 zł, w zależności od sprzedaży) , cło , podatek importowy , mandaty karne , i wiele innych podatków.

 
Testowanie e-podręcznika z matematyki PDF Drukuj Email

W dniu 30 maja 2014r. uczniowie naszej szkoły (klasa ITE, klasa IIITH/S ) brali udział w testowaniu e- podręcznika z matematyki.  Podczas lekcji matematyki  korzystali ze strony www.epodrecznik.pl  wyświetlając ją na komputerach – klasa I TE i na telefonach komórkowych – klasa III TH/S. Zajęcia odbyły się w ramach współpracy Politechniki Łódzkiej z naszą szkołą. Gościem zaproszonym był koordynator projektu „e-podręczniki do kształcenia ogólnego” Pan Konrad Szumigaj. Po odbytych zajęciach uczniowie mieli możliwość podzielenia się swoimi refleksjami na temat e- podręcznika z koordynatorem.


>>>Zobacz galerię zdjęć.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie testowanie podręcznika w roku szkolnym 2014/2015.  W ramach wyróżnienia uczniowie naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor Haliną Zawadzką – Dałek oraz koordynatorką  szkolną Panią Bożeną Witkowską zostali zaproszeni na konferencję z udziałem Pani Minister Szkolnictwa, podczas której zaprezentują swoje umiejętności.

Trzymamy za nich kciuki. 

 
Paweł Kaźmierczak - I miejsce w międzynarodowym konkursie fotograficznym  PDF Drukuj Email

Międzynarodowy Konkurs fotograficzny „Media w mojej edukacji”, był propozycją skierowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Po zliczeniu punktów przyznanych przez Jury, do którego należeli przedstawiciele mediów i Uniwersytetu Śląskiego ogłoszono, iż zdobywcą I miejsca został Paweł Kaźmierczak (uczeń klasy II Technikum Organizacji Reklamy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku) za zdjęcie „Nowoczesne jest pożyteczne”.

Wystarczyło jedno ujęcie.. żeby zostać zwycięzcą!Nagrodzona fotografia

“Media w mojej edukacji” >>>http://www.mediainv4.us.edu.pl/?page_id=155 

Międzynarodowa bitwa na zdjęcia - >>>http://www.mediainv4.us.edu.pl/?page_id=175

Wyniki konkursu >>>http://www.mediainv4.us.edu.pl/?p=1634 

Gratulujemy:)

 

 
Nabór do Ekonomika PDF Drukuj Email

--- Ty też możesz być z nami ---

Dla uczniów ZSZ wybierających zawody: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, drukarz, introligator, tapicer załatwiamy praktyki zawodowe u pracodawcy.

Masz pytania? Odwiedź sekretariat naszej szkoły (Łask, 9 Maja 28), zadzwoń, napisz e-maila.
- sekretariat tel. 43 675-21-03
- dyrektor tel. 698-825-423, 513-159-272
- e-mail: ekonom@alpha.pl
Targi Edukacyjne 2014.>>>Zobacz galerię zdjęć.
 
Uczniowie wolą technika i zawodówki PDF Drukuj Email

Trend narasta, uczniowie wolą technika i zawodówki - informacje z GUS.
Liczba uczniów w technikach zrównuje się z liczbą uczniów w liceach.


Magda_Ania

Po latach popularności kształcenia ogólnego uczniowie i rodzice zaczynają doceniać zdobycie konkretnego zawodu i dlatego coraz częściej wybierają technika i zawodówki, o ile te oferują atrakcyjne kierunki, np. związane z informatyką.
Inne walory techników i zawodówek brane pod uwagę przez uczniów i ich rodziców:
- możliwość wcześniejszego wejścia w życie zawodowe
- szybsze zdobycie samodzielności finansowej
- lepsze dopasowanie do potrzeb pracodawców
- większe możliwości podjęcia własnej działalności gospodarczej
- możliwość kontynuowania nauki na uczelni wyższej

Poniższe zestawienie zostało sporządzone na podstawie danych z rocznika GUS >>>http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2013.pdf - strona 341.

W tabeli liczba uczniów jest podana w tysiącach.
rok szkolny 2005/2006 2010/2011 2011/2012 2012/2013
ZSZ 232,5 224,9 210197,2
LO
LO profilowane
LO razem
735,7
202,2
937,9
632,3
34,3
666,6
606,1
26,6
632,7
578,5
14,7
593,2
Technikum 520,2 545,1528,8 520,8


Liczba uczniów w liceach systematycznie spada, średnio o, aż 60 000 rocznie. Liczba uczniów w zawodówkach spada nieznacznie. Natomiast liczba uczniów w technikach pozostaje na niezmienionym poziomie.
W roku szkolnym 2005/2006 do liceów uczęszczało 56% uczniów, a w roku 2012/2013 już tylko 45%.
Tymczasem udział uczniów uczęszczających do techników wzrósł z 31% do 40%.
Natomiast udział uczniów ZSZ wzrósł z 14% do 15%.

Jak widać z powyższej tabeli, o ile w roku 2005/2006 w liceach było o 417 700 uczniów więcej niż w technikach, o tyle w roku 2012/2013 ta różnica stopniała do 72 400 uczniów.
Trend narasta i można spodziewać się, że w roku szkolnym 2013/2014 liczba uczniów w liceach może nawet zrównać się z liczbą uczniów w technikach.

Przeczytaj artykuły na ten temat:
>>>Trend się zmienia - uczniowie wolą zawodówki i technika!
>>>Opolscy uczniowie wolą technika od ogólniaków


Fragmenty artykułu z Rzeczpospolitej.

zdjęcie ze strony http://gramuzyka.redblog.gk24.pl/
Zadłużeni studenci, bezrobotni absolwenci. Kryzys rozsadza europejski model kształcenia.
Co drugi absolwent francuskich uczelni ma problem ze znalezieniem pracy, co czwarty jej nie ma – wynika ze wyliczeń instytutu statystycznego INSEE. (...)
Z kolei grudniowa ankieta branżowego pisma "Observatoire de la vie etudiante" donosi, że połowa (53 proc.) francuskich studentów ma objawy depresji z powodu braku perspektyw znalezienia pracy, a 54 proc. już podczas studiów wpada w kłopoty finansowe. (...)
Hiszpania nigdy w historii nie miała tak dobrze wykształconego społeczeństwa. Problem w tym, że 55 proc. osób w wieku do 25 lat pozostaje bez pracy. Nie lepiej wygląda sytuacja w Grecji czy Portugalii. (...)
W Polsce, według GUS, w trzecim kwartale 2013 r. bezrobocie wśród absolwentów z wyższym wykształceniem osiągnęło prawie 24 proc., w tym samym okresie 2010 r. było to około 20 proc.

Z badań prowadzonych przez prof. Henryka Domańskiego z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wynika, że choć wyższe wykształcenie wciąż jest najlepszą przepustką do znalezienia pracy i szansą na wyższe zarobki, to nie ma już tak wyraźnego jak wcześniej związku pomiędzy wysokością wynagrodzenia a poziomem wykształcenia.

>>>Przeczytaj cały artykuł w Rzeczpospolitej

 
Centra logistyczne w Piotrkowie Trybunalskim PDF Drukuj Email

Technikum Spedycyjne | Technikum Logistyczne |


Piotrków Trybunalski i ościenne gminy np. Wola Krzysztoporska, Moszczenica, Grabica, to centrum logistyczne Polski.
Kierunki kształcenia w Ekonomiku: Spedytor i Logistyk są zgodne z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Z Łasku do Piotrkowa Tybunalskiego to odległość zaledwie 45 km.


Zdjęcia pochodzą z serwisu www.piotrkow.pl

>>>Galeria zdjęć firm logistycznych z Piotrkowa Trybunalskiego.

Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 24 z 132
© 2014 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.